Select All
  • Evilness
    568 418 10

    KASALANAN ng Isa, KAMATAYAN ng lahat! [WISH] Pitong kaluluwa ang ialay sa'kin at ang iyong mga hiling ay aking tutuparin... [WATCH YOUR STEP] Maging maingat at mapagmasid maaaring nasa paligid lamang siya at naghihintay na ika'y sunggaban... [DO NOT ESCAPE] 'Wag kang tumakas, harapin mo ang kalaban... •|Date Started:...

    Completed