Select All
  • thirty | yoonseok [TR]
    80K 12.1K 40

    ❝ölmek istiyorum.❞ 나는 죽고 싶지 hoseok'un, yoongi'nin fikrini değiştirebilmek için yalnızca otuz günü vardı. (çeviridir, cc @rolexboy.) •° yarı angst

    Completed   Mature