Select All
 • Closing Entries (Accounting Series #5)
  3K 215 16

  PHOTO CREDITS TO THE RIGHTFUL OWNER. Last Installment of Accounting Series (On-going) Closing entries is the last transaction in the accounting cycle. It is the process of transferring the temporary to permanent. It is important to close the book in order to start another transaction of the book. Just like in accoun...

 • Trials That We Can't Balance (Accounting Series #4)
  25.9K 1.1K 30

  PHOTO CREDITS TO THE RIGHTFUL OWNER. Accounting Series #4 (COMPLETED) Being the breadwinner of the family wasn't easy. Sa murang edad ay pasan-pasan ko na ang mabigat na responsibilidad. Kayod dito, aral doon. Kinailangang talikuran ang sariling pangarap para matupad ang pangarap ng iba. Good thing, I have him. My...

  Completed   Mature
 • Not Your Asset (SOON TO BE PUBLISHED UNDER GRENIERIELLY)
  240K 8.8K 32

  PHOTO CREDITS TO THE RIGHTFUL OWNER. Accounting Series One (COMPLETED) Meet Blossom Hidalgo, ang babaeng walang pakialam, takot makisama sa ibang tao at mayroong pinanghahawakan na kung sinuman ang mamahalin niya sa una ay gusto niyang iyon na rin ang huli. Kagaya ng Land and Office Equipment sa Non-Current Asset sa...

  Completed   Mature
 • Parting Our Equities (Accounting Series #3)
  55.6K 2.5K 31

  PHOTO CREDITS TO THE RIGHTFUL OWNER. Accounting Series Three (COMPLETED) Long Lasting Relationship = Openness - Lies We promised to each other that we will reach our same goals together, to become a CPA and to build our own business. Saksi ang mapayapa at maaliwalas na panggabing ulap sa mga pangakong binitawan nami...

  Completed   Mature
 • Just Your Liability (Accounting Series #2)
  110K 4.7K 36

  PHOTO CREDITS TO THE RIGHTFUL OWNER. Accounting Series Two (COMPLETED) Rosemarie Quejano is an example of a strong independent woman despite all the struggles she'd been through. She's fighting for what she believes. She says what she wants to say. She's outspoken, that's why some people always misunderstood her. W...

  Completed   Mature