Select All
 • Beauty Series #2 : Weighing Love
  8K 1.2K 44

  Archeolla Kaye Velazco, ang naturingang mataba pero may kurba sa kanilang magkakaibigan. Lahat sila ay nakapagtapos na ng kolehiyo at ngayong may trabaho na siya, gusto niya lamang ma-enjoy ang buhay. Pero hindi iyon naging madali sa kanya dahil ang kanyang ama ay nagkautang ng malaking halaga kaya tuloy napilitan na...

  Completed   Mature
 • Beauty Series #3 : Paint My Reverie
  1.3K 251 13

  Razielle Blaze Melendes, ang pinakamaganda at masayahing babae sa grupo nilang magkakaibigan. Hindi niya rin inakala na makikilala niya na ang lalaking kababaliwan niya, ginawa niya ang lahat upang mapa-ibig niya ang binata. Hindi naman siya nagkamali doon dahil sa ginamit niya ang kanyang sense of humor para lang ma...

  Mature