Select All
  • basit bir şekilde
    15.2K 788 24

    Dost, dost, dost... bu kelime neden bu kadar canımı yakmıştı ki?

    Completed