Select All
  • Do not leave me alone
    100K 5.3K 22

    " Gittin Jimin. Sen o tekliften sonra öylece çekip gittin. Beni bu soğukta,yanlızlıkta bırakıp gittin" "Ama döndüm buradayım" "Hani jimin ben seni göremiyorum.Ben eski jiminimi istiyorum" Hayran Kurgu içinde #101