Select All
  • AYNI ÇIKMAZDAYIZ
    6.5K 2.2K 24

    Çıkmazda olanların kendinden bir parça bulacağı bir yer burası sınırları olmayan... Sahiden sınır nedir ki? Kim belirler? Amacı nedir? Kimin umrunda ki? Bu hikayede sınır yok çünkü bu hikayede katı düşüncelere sabit fikirlilere yer yok ! Bu hikayede aynı çıkmaza giren belki de çıkabilecekken orayı tercih eden 4 tane...

    Completed