Select All
  • My Lover is a Paparazzi
    72 24 6

    Hindi lahat ng tao sa paligid mo'y maaasahan, Yung inaakala mong kaibigan, ay dapat palang layuan. Pero paano kung siya'y iyo nang napagkatiwalaan? At pati puso mo'y nahulog na sa kanya ng tuwiran. Kaya mo pa ba itong ibahin at pigilan? O hahayaan mo na lang ang puso na masaktan? Pero paano kung ang lahat ay mag-iiba...