Select All
  • Today is the Day
    2.9K 102 54

    "Gusto ko ng happy ending, pero bakit ganito ang ending nating dalawa?" - Drishtelle Padilla