Select All
  • --❐ ;; иιє¢н¢ιαиу gєנσωѕкι ѕуи ~'}
    57 5 3

    ({k𝔰𝔦ążk𝔞 𝔫𝔞 𝔭𝔬𝔡𝔰𝔱𝔞𝔴𝔦𝔢 𝔯𝔭 k𝔱ó𝔯𝔢 𝔡𝔷𝔦𝔞ł𝔬 𝔰𝔦ę 𝔫𝔞 𝔰𝔢𝔯𝔴𝔢𝔯𝔷𝔢 𝔡𝔦𝔰𝔠𝔬𝔯𝔡.}) ({𝔯𝔬𝔷𝔡𝔷𝔦𝔞ły 1-2 𝔟𝔶ł𝔶 𝔫𝔞𝔭𝔦𝔰𝔞𝔫𝔢 𝔫𝔞 𝔰𝔢𝔯𝔴𝔢𝔯𝔷𝔢. 𝔯𝔬𝔡𝔷𝔦𝔞ły 3 𝔦 𝔭𝔬𝔴𝔶ż𝔢𝔧 𝔰ą 𝔴y𝔪yś𝔩𝔬𝔫𝔢 𝔭𝔯𝔷𝔢𝔷𝔢 𝔪𝔫𝔦𝔢.}) historia o dwóch chłopcach Kazu i Taro. co się z nimi stanie...