Select All
  • Jumanji | BTS + MONSTA X crackfic
    358 52 4

    [A friendship collaboration fanfiction by @Reneejiabjvip and @_thekimsalert_] "J-Jungkook-ah..." "What now?!" "Wha-what is that?!" Judging by how Jimin tremblingly pointed at his back, Jungkook knew something was wrong. He slowly turned around. His eyes widened and his mouth followed suit before he let out; "oh man HO...

  • Trans | Bangtan | The School
    62 16 1

    Họ đã lên kế hoạch quay một bộ phim ngắn cho album mới trong một ngôi trường lớn bị bỏ hoang. Ngôi trường này không phải là một ngôi trường bình thường khi Suga và Jungkook bắt đầu biến mất. Các chàng trai đã vượt qua từng chướng ngại vật đầy trở ngại. Liệu họ có thể tìm thấy Suga và JungKook không? Hay một thứ gì đó...