Select All
  • when everything feels like the movies
    10.8K 791 64

    HIGHEST RANK: #152 on General Fiction ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ 【ON GOING】Clyde Molina is not your typical millennial girl. Imbes kasi na magpakalunod siya na makarami ng likes sa social media ay mas gugustuhin niyang makarami siya ng mahahanap at mapapanood na old and classic films. Nang dahil naman sa kanyang anxiety ay...

    Mature