Select All
  • Yenilgi
    242 50 18

    Geçmişimizde, ailemizde yatan gerçekleri bilmeden biri olabilir miyiz? Kim olduğumuzu bilebilir miyiz? Yoksa, olduğumuz kimse, diğer insanların görebildikleri kabuk kadar mıdır? Valentin her şeye rağmen gerçekleri öğrenmek istedi. Ancak gerçekleri ortaya çıkarırken iyi bir çocuk olarak kalabileceğinden emin değildi.

    Completed   Mature