Select All
  • SANA SAKLANDI RUHUM
    87K 2.3K 31

    Eski kafalı insanların uydurduğu bir dava. Bencil, nankör, dediğim dedik insanlarla doluydu hayat. Zorla evlendirilmiş iki kişinin hayat hikayesiydi bu. Bu iki kişide pek akıllı sayılmazlardı. Kendi kardeşleri uğruna göz yumdukları bir evlilikti. Mutlu sayılmazlardı ama onların bir şekilde mutlu olması sağlanıyordu. ...

    Mature