Select All
  • Kumrular Göç Etmez
    92.5K 14.6K 39

    Ne yazık... Seninle uzun bir ömür birlikte olmak uğruna çirkin bir kaktüs olmayı yeğlerdim.

    Completed