Select All
  • Evil K.T-H.
    9.7K 717 18

    "Lütfen beni bırak. Ben bunları hakedecek ne yaptım?" "Beni kendine aşık ettin güzelim" @HeavenAngelll