Select All
  • Four Sandovals and I [SC: The Beginning]
    70.7K 2.2K 36

    [Formerly known as Four Princes and I] Si Joy Palmes ay isang promdi na nag-aaral sa isang prestihiyosong unibersidad sa siyudad ng Liazarde. Masaya na siya sa simple at ordinaryong buhay-estudyante ngunit nang makilala niya ang apat na magpipinsan na Sandoval ay biglang nabago ang takbo ng kaniyang buhay. Napatira si...

    Completed