Select All
 • [DN] Trọng Sinh Chi Nhà Giàu Mới Nổi _ Tử Sắc Mộc Ốc.
  151K 2.9K 6

  Tên gốc: Trọng Sinh Chi Bạo Phát Hộ. Tác giả: Tử Sắc Mộc Ốc. Thể loại: cường cường, mặt than muộn tao miệng lưỡi ác độc công X bình tĩnh phúc hắc lạnh lùng thụ, trọng sinh, hiện đại, HE. Raw + QT: Queen of the Night. Editor: Seven Oxox. Beta: Dạ Bách Hợp (1-65); Cuồng Thất (65-) --- Mộ Tiêu Vân chết rồi. Nhận giặc làm...

 • [DN] Khí Tử _ Thiệu Ly.
  34.5K 776 4

  Tên gốc: Khí Tử - 弃子 (Tạm dịch: Đứa con bị từ chối.) Tác giả: Thiệu Ly - 绍离 Thể loại: đần độn thiếu gia tra công x ẩn nhẫn người hầu thụ, hào môn thế gia, ngược luyến tàn tâm, hiện đại, 1×1, xE. Tình trạng bản gốc: 104c +2PN. Tình trạng bản dịch: On - going. Editor: Seven Oxox. Beta: Cuồng Thất (1 - 18) Vũ Yên (23 - )...

 • [DN] Ôm Khối Băng Về Làm Vợ _ Nhất Thế Hoa Thường.
  20.8K 612 5

  Tên gốc: Phủng Trứ Băng Khối Đương Tức Phụ _ 捧着冰块当媳妇. Tác giả: Nhất Thế Hoa Thường _ 一世华裳, Thể loại: mặt dày công x lạnh lùng thụ, công truy, hài, hắc bang, hiện đại, 1×1, HE. (ai đọc truyện của NTHT rồi thì dư hiểu về độ điên của bả rồi đúng hơm .___.) Tình trạng bản gốc: Hoàn - 55c + 1PN. Tình trạng bản dịch: On -go...