Select All
 • +alien | one shot
  3.2K 174 1

  { o n e s h o t } ➷kung saan nagtapat ang isang alien sa babaeng nakatadhanang alien rin.

  Completed  
 • +debate ng kuto at shrek | one shot
  2.7K 173 1

  { o n e s h o t } ➷sa walang katigilan na debate nung dalawa, walang katigilan na pagmamahal rin kaya ang mamamagitan hanggang dulo?

  Completed  
 • +gusto ka daw niya ❣ | one shot
  2K 130 1

  { o n e s h o t } ❝gusto ka daw niya! sabi niya!❞

  Completed  
 • +hiling | one shot
  2.3K 175 1

  { o n e s h o t } ➷ang hiling na magpapabago ng ikot ng buhay ng binata.

  Completed