Select All
  • İNTİKAM-I AŞK
    8.3K 4.4K 23

    "Geçmişinizi aydınlatırım ama geleceğinize ışık tutamam."