Select All
  • Chatroom | WannaOne
    35K 4.3K 24

    ; Discontinue 🐝 • Apabila 11 ekor tenuk menguasai ruangan chat • ⚠ : Banyak unsur mengarut dan lari dari tajuk. 100% from my brain ! 13+ 🍒 Highest-ranking; #9 in short story - 21.12.2017 ©kittaen- | 2017 | Wanna One's

  • 『 CHATROOM 』Wanna One
    32K 3.4K 23

    when wanna one being extra plus ordinary