Select All
  • KÜRTLER VE MEZOPOTAMYA
    6.1K 328 24

    Kürtler hiç şüphesiz Ortadoğu'nun en kadim, en özgün, en gizemli halklarından biridir. Tıpkı aynı coğrafyayı bölüştükleri Ermeniler, Aramiler, Asuriler, Süryaniler, Kaldaniler, Nasturiler, İbraniler, Şemsiler gibi... Yaşam biçimleri, inançlar ve diller öylesine içe içe geçmiştir ki, aşiret nizamında, göçerlikte, yerle...

  • Kürt Milliyetçiliği Ve Kürdistani Duruş
    2.7K 170 8

    20 milyonluk Kuzey Kürtleri hayalperestlerin Elinde Düşmanın Namlusunun ucunda son nefeslerini alıp veriyor. Buna Duyarsız Kalmamalıyız Kalamayız. Kurd Gençleri olarak Milliyetçi esaslar çerçevesinde birleşip Güç birliği etmeliyiz. Vatanımız Milletimiz Dilimiz Kültürümüz Kadim medeniyet ve geleneklerimizi Tarihin yutm...