Select All
 • Ang Multo sa Manhole 3 (completed)
  205K 9.3K 56

  GAY BOYXBOY YAOI Disclaimer: This is a work of fiction. Names, characters, businesses, places, events and incidents are either the products of the author's imagination or used in a fictitious manner. Any resemblance to actual persons, living or dead, or actual events is purely coincidental

  Completed  
 • Dispareo
  7K 703 31

  Sa gitna ng dilim na bumabalot sa kalawakan, may isang mundong nabuo at napaligiran ng pitong araw mula sa kalangitan. Dumaan ang maraming siglo, lumipas ang maraming panahon, nanatiling tahimik ang itinuring na kumikinang na mundo. Ngunit sa isang hindi inaasahan, isang kaluluwang naligaw ng landas ang itinulak ng ka...