Select All
 • Wattpad Stars - Writer Spotlights
  17K 737 109

  Wattpad is home to many incredible writers. We had the opportunity to speak with some of our Stars and explore their experiences with Wattpad and the Stars program. Check out what they had to say here! We'll be adding new spotlights weekly so be sure to come back.

 • Community Newsletter (2021)
  9.7K 736 95

  Monthly Ambassador curated newsletter featuring community based interviews, activities, articles and more!

  Completed  
 • Project STARS: The Choice Experiment
  78.4K 4.4K 33

  What if I can give you a once-in-a-lifetime opportunity to be the person you wish to be? To go back to the time before you were damaged? To exist in a future after the hard times are done? To return to an opportunity missed? To be given a chance to not regret? To have...a choice? Are you interested? *** This once in a...

  Completed  
 • The Wattpad Filipino Block Party 2020
  51.4K 2.2K 32

  Hello, Wattpadders! Muli na namang nagbabalik ang pinakamasayang party rito sa Wattpad! Heto na ang The Wattpad Filipino Block Party 2020! Halina't samahan kaming makisaya kasama ng ating mga kapwa readers at mga paboritong writers. #TWFBP2020 #TWFBPYore

 • The Heiress and the Pauper
  2.2M 67.7K 63

  Rich and beautiful Filipino-American Annika is making amends for an old misdeed but falls in love with her unwitting victim. Will Annika and Walter find love? *****...

  Completed  
 • The Mafia's Wife
  3.2M 4.2K 2

  Callia Jane or better known as The Phantom was trained to kill, to be someone's killing machine. Not how to feel. And absolutely not to fall in love. Pero ano ang gagawin niya kung isang umaga ay magising na lang siyang may asawa?

  Completed   Mature
 • The Mafia's Bride
  5.4M 7.5K 3

  A writer by day, bar owner by night. Carlotta's not-so-complicated life took a three hundred and sixty degrees turn when her brother pawned her to settle his gambling debts in an underground casino. Magandang paglaruang plot ang naging takbo ng buhay niya sa mga isinusulat na nobela. Malibang ang lalaking pina...

  Completed   Mature
 • Velvety Flame (Chains of Passion Book III)
  1.1M 16.1K 17

  SPG-18 Isang dating pag-ibig na hindi makalimutan. Isang gabi ng kapusukan. Kaya bang pawiin ng apoy ng pagnanasa ang pait sa kanyang puso? O iyon ang magiging daan upang matagpuan niya ang isang bagong pagsuyo? Out of rebellion ay ipinagkaloob ni Belinda ang sarili sa estrangherong nakilala sa resort. Only to discove...

  Completed   Mature
 • Undying Ember (Chains of Passion Book II)
  1M 19.1K 19

  Isang whirlwind love affair ang nangyari sa pagitan nina Anthony at Bernadette. Isang pag-iibigang nagsimula sa pustahan na kalaunan ay nauwi sa isang totohanang relasyon. At dahil hindi masasabing may matibay na pundasyon, ay madali rin iyong nagwakas. Four years later ay muli silang nagkita. Aminado si Bernadette n...

  Completed   Mature
 • Secret Fire (Chains of Passion Book I)
  1.2M 25.3K 21

  SPG-18 Si Terrence Lam ang perpektong Prince Charming na pinapangarap ni Ingrid. At sapul sa kamusmusan ay lihim na niya itong inibig. Subalit isang sikreto ang natuklasan niya na sumira sa kanyang ilusyon. Hindi pala lahat ng nakikita sa panlabas na kaanyuan ay totoo. And there was Jeremiah del Prado, he was the perf...

  Completed