Select All
  • Class 3-C Has A Secret 2 | completed
    9M 153K 62

    "Because some secrets ... just might kill you." ••• Date started: January 29, 2013 Date finished: June 22, 2014 Wag basahin kung hindi pa nababasa ang buong book 1. (If sa napublish na, volume 1 at volume 2 ang makakacomplete ng story). Iba rin ang nasa book (published version) at nandito. Bale, nirevise ko 'nung napu...

    Completed