Select All
  • Don't You Dare Fall For Me
    77.5K 8.4K 52

    Ang pag ibig ay parang utot kahit anong gawin mo ay napakiharap itago o ededeny. At pag ibinuga mo ang kinikimkim ng damdamin, maamoy ng lahat kahit hindi kaman umamin. A simple girl , living a simple life. Xynese Margau Sadevera; matakaw, masungit, madaldal, baliw, mahilig sa cupcakes at matalino. NBSB din siya, di n...

    Completed