Select All
 • [Edited] HOT SEARCH ĐẶT TRƯỚC
  226K 17.7K 76

  [ĐM] HOT SEARCH ĐẶT TRƯỚC Tác giả: Kháo Kháo Độ dài: 74 chương chính văn + 3 phiên ngoại Thể loại: giới giải trí, cưới trước yêu sau, ngọt, niên thượng, hơn kém nhau mười tuổi. Trọng điểm chú ý : Công hơi thích BDSM, chủ yếu là DS, chi phối / phục tùng, không thể miêu tả cụ thể...

  Completed   Mature
 • [Edited]NGHE NÓI TÔI RẤT NGHÈO
  1.4M 105K 138

  [ĐM]Nghe nói tôi rất nghèo Tác giả: Tô Cảnh Nhàn Độ dài: 135 chương chính văn + 4 phiên ngoại Thể loại: hiện đại, giới giải trí, hài, 1x1, bề ngoài cao lãnh bên trong ngây thơ công X quý công tử, hảo nhân duyên, nhà có đồ cổ nhưng không mua nổi thức ăn ngoài thụ Edito...

  Completed