Select All
  • Nhật Ký Phá Nhà
    2.3K 158 3

    Câu chuyện ngược luyến tàn nhang giữa tui và âm nhạc aka Nhật Ký Phá Nhà, nơi công phu mèo quào được tôi luyện đến mức cả con chó trong nhà nghe xong cũng hú. :3

  • poem | collab | say hoa đắm nguyệt
    1.3K 148 8

    - tập hợp những màn đối thơ con cóc của Niên và Dương, hay những lúc Dương bắc ghế ra đề cho Niên làm thơ, hoặc lúc Dương có hứng ngồi làm vài câu. Thân ái, Dương. ft Niên