Select All
  • Borrowed Heart (Chanbaek fanfic) Completed
    81.7K 2.6K 54

    Almost perfect na ang buhay ni Baekhyun. Mayaman,successful sa buhay at may magandang girlfriend. But one day all of that sabay sabay na nawala sa kanya. He was broke back then,until he met Chanyeol a widow father. Namatay ang asawa niya dahil sa panganganak. Si Chanyeol na ba ang kasagutan para maghilom ang sugatang...

    Completed   Mature