Select All
  • POSSESSIVE 4: Lander Storm
    44.8M 853K 27

    Lander Storm hated the color red. Pinapaalala kasi ng kulay na iyon ang pagkawala ng mga magulang niya. He saw his love one's blood scattered on the pavement and he couldn't erase it from his memories. And then he met the beautiful lady in red dress, Vienna Sugon. Pinigilan niya pero nahulog ang puso niya para sa dal...

    Completed   Mature