Select All
  • SL BOOK 3: Definitely a Sadist! (FIN)
    15.7M 194K 61

    sa tatlong taong nakalipas, maari nga kayang madaming nagbago? maari kayang makalimutan ang mga dating pinagsamahan? pwede din kayang nagtanim siya ng galit? o ang tanging nakalimutan lang niya ay ang dating nararamdaman? yun lang at wala ng iba

    Completed