Select All
 • Slip Away
  5.5K 233 6

  Amor más allá del tiempo. Ang pag-ibig na hihigitan ang panahon. Pero paano kung pagmamahal na meron ka ay magpabago sa itinakda ng kahapon? Sapat na ba ito para mabigyan pa ng isang pagkakataon? O kailangan ng tanggapin na kailanman hindi na ito mababago? Oras. Pag-ibig. Bayan. Sarili. Kailangan mo nang mamili.

 • A Drunken Mistake (COMPLETED)
  7.6M 130K 32

  "It was just one night... One night that ruined the years we shared. One night that ruined the forever we're about to build." Started: Feb 1, 2015 Ended: Feb 2, 2015

  Completed  
 • That Mighty Bond
  14.6M 231K 49

  Completed