Select All
 • Vật hi sinh cũng có sinh tồn quyền - Mặc Giản Không Đường (Full)
  895 16 2

  Trên thế giới tối khổ bức chuyện tình Chớ quá cho người ta mặc thành nữ chủ, ngươi lại thành nữ xứng. Mà trên thế giới nhất khổ bức chuyện tình. Chớ quá cho người ta ít nhất còn có thể lao đến cái nữ xứng hưởng thanh phúc, ngươi lại thành bình thường để đó không dùng, có việc cái thứ nhất bị linh đi ra chịu chết vật...

  Completed  
 • [Tống] Thứ nguyên tường dịch toái, thỉnh cẩn thận!
  298 6 1

  [综漫]次元墙易碎,请小心! Văn án: Nàng không nghĩ tới có một ngày thật sự hội mặc tiến nhị thứ nguyên...... Nàng cảm nhận được đại vũ trụ nồng đậm ác ý. Chính mắt nhìn thấy chân ái nhóm tổng cần trả giá chút đại giới, Bởi vậy một năm trong vòng không xong thành bút ký bản kể trên ra danh sách, nhị thứ nguyên sẽ sụp đổ. Thứ nguyê...

  Completed