Select All
  • 0watery0-hành lá trộn lẫn đậu hủ, ăn luôn!
    912 2 1

    Bởi vì mỗ ta thân thế nguyên nhân, tần tất nhiên không có gì rộng lớn theo đuổi, duy nhất được cho theo đuổi, đại khái chính là ăn luôn tần hành lá. Làm tần hành lá còn nhỏ, không tốt hạ khẩu, tần tất nhiên đành phải chịu đựng. Khả đợi cho hành lá vừa được ngon miệng tuổi, tần tất nhiên lại không biết thế nào hạ khẩu...