Select All
  • [Cung đấu] Định Cung Chủ
    62.5K 1.4K 31

    Văn án Mười bảy tuổi, Dương Khinh Mạn bước vào hậu cung. Nàng biết một khi bước vào sẽ không bao giờ quay trở về được nữa. Nàng bước vào thâm cung này không phải vì vinh quang gia tộc hay ước mơ được thành phượng hoàng cao cao tại thượng, chỉ vì tranh đoạt hoàng quyền mà nàng mới bị giam cầm trong lồng son này mãi m...

  • [Cung đấu] Thâm Cung
    1.6M 54.6K 187

    Thâm cung sâu như biển, một bước sa chân vạn kiếp bất phục. Hậu cung ba ngàn giai lệ, mỗi người mỗi vẻ. Có một nữ nhân hi sinh hạnh phúc cả đời, trước sau chỉ sống vì gia tộc, toan tính chỉ để bảo vệ lợi ích gia tộc. Cuối cùng lại bị rũ bỏ không thương tiếc. Có một nữ nhân yêu đương cuồng dại, vì yêu nên hận, mù quán...