Select All
  • Sword Dance Online
    446K 15.5K 71

    This is more on romance and slice of life. Not your typical VR story. *********** Ang Sword Dance Online ay isang laro na naimbento ng mga pinagsama-samang magagaling na scientist sa buong mundo sa larangan ng technolohiya. Maglalaro ka ba para sa sariling kaligayahan at maghanap ng mga totoong kaibigan O mananatil...