Select All
  • #Şiir Sokakta
    787K 24.3K 200

    Kitabımda beğendiğim şiir sokakta sözlerini paylaşıyorum... Siz de beğendiğiniz sözleri mesaj olarak atabilirsiniz. Vote vermeyi ve yorum yapmayı eksik etmeyin...