Select All
  • SİYAH
    1.9K 590 36

    Sonunun ne olduğunu bile bile o yola adımlamaktır aşk dediğin.. Bazı siyahlıkların aralarına karışan beyazlıkları sahiplenmektir... -SNB-

    Mature