Select All
  • ''sen,,
    69 26 10

    sonra sen geldin, karanlık yok oldu.