Select All
  • başlangıç
    395 153 11

    Gerçekten anlamı olan şey ne ? Nasıl bir başlangıç bizi buraya getirdi ? Bu gözler nasıl böyle hızlı değişiyor bir yok oluş, var oluş veya bir başlangıç gibi...