Select All
  • Kanlı Saltanat
    161K 6.7K 47

    " O kapıdan çıktığın anda. Hayatındaki her canlıyı. Tek... Tek... Öldürürüm!"

    Completed   Mature