Select All
  • Kupa Kızı ve Sinek Valesi
    3.2K 1K 10

    Başlangıç tarihi : 19 Ocak 2020 Bitiş tarihi : ? 2021 Bir iskambil falından çıkmıştık birbirimize. Kimimiz kupa kızıydı, kimimiz sinek valesi, kimimiz karo as, kimimiz maça papazı... Aynı gökyüzünün altında farklı bulutlardık. Farklı yerlerde düşerdi yağmur damlalarımız. Aynı gökyüzünün altında farklı düşler kurduk...