Select All
  • Morg ile Viyolonsel.
    574 122 2

    Parmaklarından akan kan, viyolonselin tellerine katre katre damlayarak ölümü çağıran ritimle buluştu. Soğuk metalin ete işleyişi, kanların etrafa sıçrayışı ve ölmeden önce ki yutmak zorunda kalınan çığlıklarsa gecesini süsleyen bir melodramdı. Soğuk duvarlara sahip morg da gömülmeyi bekleyen cesetler, son bir merhame...

  • kelam prangası.
    52 12 4

    yazdığım bir şiiri, yağmur'un hatırına yayınlıyorum.