Select All
  • 1.55|Texting (TAMAMLANDI)
    197K 13.5K 26

    YFG SERİSİ İKİNCİ KİTAP A: Sizde boy genetik mi diye merak ediyordum A: Babanı gördüm dedim sübanallah bismillah o ne öyle A: Ama güzellik genetik galiba A: Canım kaynanam Olaylar birbiriyle bağlantılıdır.

    Completed