Select All
  • [IDV] Tàn nguyện
    88 6 2

    Modern AU về lớp 12V9, một lớp học đặc biệt của cô Michiko với chín học sinh cùng những ngã rẽ cuộc đời. Warning: OOC. Đây là điều khó tránh khỏi nên mong các bạn thông cảm :'( Và fic này là nonCP.

    Completed